องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

ประเพณีวัฒนธรรม

ประเพณีวัฒนธรรม

ตำบลโป่งตาลองมีประชากรพื้นที่ดั้งเดิมแค่บางส่วน ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพถิ่นฐานมาจากที่อื่น เช่น สระบุรี อยุธยา ลพบุรี กรุงเทพมหานคร และจากอำเภออื่นๆ ของจังหวัดนครราชสีมาและจากที่อื่นๆของประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบของตัวเองอย่างเด่นชัดที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นยึดถือรูปแบบประเพณี วัฒนธรรมเหมือนชาวไทยทั่วๆ ไป คือ ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีทำบุญวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา ประเพณีรดน้ำสงกรานต์ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพโดยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเวียนเทียน วันวิสาขบูชา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีทอดผ้าป่า ทอดกฐิน และประเพณีเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การบวชนาค การแต่งงาน ประเพณีเผาศพ และประเพณีจัดงานบุญ