องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

แผนจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
  | 1   
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด2)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง