องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลอง ม.11 (บ้านเนินทอง-หนองจอก)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินตามแนวถนนริมคลอง พร้อมโครงสร้างเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง (สายทางบ้านเนินทอง - หนองจอก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง