องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
อบค.โป่งตาลอง
“ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประเพณีดีงาม คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”

สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดภายในหมู่บ้าน(บ้านบังอร ฯ) ม.12

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic Concrete (บ้านบังอร บูเคม่า - บ้านนางจันทร์เพ็ญ พึ่งพิง) บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง